Trái ngược

By

TRÁI NGƯỢC 

 

Có lúc tôi làm điều trong sáng
Nhưng cứ phải tắt đèn
Và có lúc được ngẩng lên
Thì cúi xuống!

Có lúc tôi không biết hát
Nhưng vẫn phải máy mồm
Lâu dần tôi thuộc!

Tôi có chín cái hoa tay
(khuyết một cái vì… sinh ra đã thế)
Bây giờ chả còn cái nào
Chỉ tại mình phải bắt tay nhiều quá!

Tôi dạy con tôi rằng: bố có rất ít tiền
Nhưng đôi khi tôi phải hét lạc cả giọng: vô tư!

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'1698','bievgc5k8o3o6u0f072epftd24','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-20 12:33:34','/ac4380/doi-thoai-voi-dau-goi.html')